Kouření se některým kuřákům opět prodražilo

08.11.2017

V říjnu si strážníci více posvítili na neukázněné kuřáky, kteří nerespektují zákaz kouření na některých místech, hlavně pak na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. Akce byla realizována také na základě několika stížností, které městská policie od občanů na neukázněné kuřáky obdržela. Při více jak čtyřiceti kontrolách uvízlo v sítích strážníků celkem 37 osob holdujících nikotinu. Strážníci uložili pokuty v celkové částce 8700,- Kč a dva případy postoupili správnímu orgánu. Nejfrekventovanějším místem byl terminál na ul. Varšavská a autobusové zastávky na ul. Západní.