Kontroly TAXI pokračují

08.12.2021

Strážníci Městské policie Karlovy Vary provedli další z kontrol, zaměřených na dodržování podmínek pro provozování taxislužby. Při této kontrole zjistili strážníci několik přestupků jak na úseku silniční dopravy, tedy přímo taxislužby, tak i na úseku dodržování pravidel silničního provozu. Ve zkratce lze říci, že „úspěšnost“ strážníků byla stoprocentní. V souvislosti s každým kontrolovaným taxíkem bylo zjištěno porušení právních předpisů, byly uloženy pokuty za tři tisíce korun a tři závažnější porušení budou předána správnímu orgánu k řešení ve správním řízení. Ačkoli strážníci vykonávají kontroly taxislužby již několik let, stále je mohou některá zjištění překvapit. Tentokrát jim řidič taxislužby namísto požadovaných záznamů o přepravě, tedy výstupů vytištěných z taxametru, předložil pouze list papíru s tabulkou, nadepsanou jako „kniha jízd“, kde byl seznam veškerých jízd, které řidič taxislužby vykonal a v rozporu se zákonem nepoužil taxametr. Za toto jednání hrozí řidiči pokuta do 50 000 korun a zákaz činnosti až na dobu dvou let. Provozovateli taxislužby za porušení povinností dopravce může správní orgán uložit pokutu do 350 000 korun. Strážnici karlovarského „taxi teamu“ poskytují metodickou pomoc i školení kolegům z jiných obecních a městských policií, a to nejen v rámci Karlovarského kraje, příkladem jsou jejich kolegové z Mostu, kteří přijeli opakovaně čerpat zkušenosti, při jedné z návštěv Karlových Varů ke konzultaci přizvali i pracovníci mosteckého magistrátu, podílející se na řešení problematiky taxislužby. Poslední kontroly se v rámci stáže zúčastnil strážník z Městské policie Cheb, který dle jeho vlastních slov získal spoustu nových informací  a velmi ocenil možnost vidět probíhající kontrolu v praxi.