Kontrola taxislužby ve spolupráci se živnostenským úřadem

01.03.2017

Strážníci karlovarské městské policie provedli další kontrolu, zaměřenou na dodržování podmínek při provozování taxislužby. První "úlovek" měli než samotnou kontrolní činnost stihli zahájit. Před odjezdem od služebny MP totiž řešili taxikáře, který si přijel na MP pro povolenku a přecházel komunikaci přímo před strážníky mimo přechod. Následná kontrola zjistila několik pochybení včetně absence místopisu.

Během kontrolní akce zkontrolovali strážníci devět vozidel taxislužby. Pouze jeden z kontrolovaných taxikářů kontrolou prošel. U zbylých osmi zjistili strážníci více či méně závažná porušení zákona o silniční dopravě, která budou předána magistrátu města k dořešení. Třikrát byly porušeny vyhlášky města, což strážníci ocenili jednou domluvou a dvakrát postoupením neb uložená sankce se přestupcům nelíbila.

V kontrolovaných vozidlech taxislužby převážně chyběly některé potřebné dokumenty. Ve třech případech strážníci zjistili chybějící ověření taxametru Českým metrologickým institutem v zákonné lhůtě. Pověstnou třešničkou na dortu byl dopravce, který si na vlastní žádost přerušil provozování živnosti, a přesto dál vesele taxikařil, kdy při tom navíc porušil téměř vše, co ze zákona o silniční dopravě mohl. Jeho jednáním se tak bude zabývat nejen Odbor dopravy magistrátu města Karlovy Vary, ale i Obecní živnostenský úřad. Zatímco dopolední kontroly se zúčastnila redaktorka Českého rozhlasu, odpolední část kontroly již probíhala v součinnosti s Obecním živnostenským úřadem. Během akce strážníci vyřešili i další přestupky za než uložili pět blokových pokut v úhrnné výši 2.500 Kč.