Kontrola taxislužby byla opět plodná

28.03.2019

Strážníci Městské policie Karlovy Vary se po odmlce opět zaměřili na kontrolu taxislužby. Ta se týkala jak „klasické“ taxislužby, tedy vozidel se svítilnou s nápisem TAXI, tak i tzv. smluvní přepravy, pro kterou platí obdobné podmínky jako pro provozování taxislužby. Cílem kontroly byli primárně provozovatele taxislužby a řidiči, o nichž strážníci věděli z dřívější činnosti, že se potýkají s dodržováním zákonných povinností.

Strážníci mimo jiné odhalili případ používání vozidla taxislužby k dovozu zboží, konkrétně rozvozu obědů, což zákon o silniční dopravě nedovoluje. Používáním vozidla k jinému účelu, než je taxislužba, se bude zabývat příslušný správní orgán, kdy řidiči hrozí pokuta do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let, dopravci dokonce pokuta do 350 000 Kč.

V jiném případě, kdy kontrola probíhala v součinnosti se živnostenským úřadem, řidič  nezapnul při přepravě taxametr, takže po skončení přepravy nebyl schopen pracovníkům kontroly vydat doklad. Jelikož to nebyl jediný prohřešek, strážníci zde přistoupili k uložení nejvyšší možné pokuty v příkaze na místě, tedy 10 000 Kč.

Porušení zákona kontrola odhalila i u smluvní přepravy osob, kdy dopravce nezajistil, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno smlouvami nebo jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna. Dopravci hrozí za tento přestupek pokuta stejně jako v předchozích případech do 350 000 Kč.

Během celé akce strážníci z taxi týmu řešili i další přestupky, dokonce v jednom případě i založení skládky vedle nádob na separovaný odpad.