Kontrola taxislužby

20.11.2017

Ze soboty na neděli provedla trojice strážníků z taxi týmu cílenou kontrolu na taxislužbu, která odhalila 5 porušení zákona. Dva případy byly postoupeny správnímu orgánu, kdy jeden řidič nepředložil smlouvy o přepravě a druhý nedoložil knihu taxametru, přepravoval osoby bez zapnutého taxametru a neměl ani osvědčení o zkoušce z místopisu. Zbylé tři případy byly vyřešeny na místě v příkazním řízení. Nad rámec této kontroly strážníci řešili dalších 6 přestupků, např. vjezdy do pěší zóny mimo vyhrazenou dobu.