Kontrola lázeňského území

03.02.2020

Na konec ledna městská policie připravila kontrolu povolení k vjezdu do lázeňského území. Strážníci ji provedli v různých časech v rozmezí tří dnů a zkontrolovali 953 řidičů. Bez platného oprávnění k vjezdu bylo přistiženo 127. Strážníci v úhrnu udělili pokuty za 42 600 Kč.

V průběhu ledna se městská policie rovněž zaměřila v rámci namátkových kontrol na neoprávněné průjezdy vozidel ulicí Tržiště. Strážníci zde sankcionovali 73 přestupků v úhrnné výši 23 500 Kč. V jednom případě dokonce narazili na řidiče pod vlivem omamných látek a bez platného řidičského oprávnění, kterého pochopitelně předali kolegům z Policie ČR.