konference

Konferenci na téma (Ne)vymahatelnost práva bude hostit Sokolov

Jsou nepostižitelní. Opakovaně zaměstnávají strážníky, policisty, záchranáře, personál nemocnic i protialkoholních záchytných stanic. Mají svůj svět. Svět kde dominuje nadměrné požívání alkoholu i drog, narušování veřejného pořádku a kde naopak zcela zaniká morálka, povinnost a odpovědnost za své činy. Mohou využít nabízenou pomoc nízkoprahových zařízení, ale oni nechtějí. Řeč je o problémových bezdomovcích, kteří sice tvoří menší procento této komunity, ale o to více o sobě dávají vědět. Tento letitý a stále opakující se problém trápí nejen uvedené složky, ale i širokou veřejnost. Městské policie Karlovarského kraje, konkrétně z Karlových Varů, Chebu, Ostrova, Chodova, Sokolova a Aše se právě z tohoto důvodu rozhodly z pomyslného začarovaného kruhu vystoupit, a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zorganizovat odbornou konferenci na téma (Ne)vymahatelnost práva. Konference, určená pro odbornou veřejnost, proběhne 20. dubna letošního roku v sokolovském městském domě kultury a na svých webových stránkách jí informativně podpořil rovněž Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Cílem konference je nalezení řešení neuspokojivého stavu, který trápí většinu měst v ČR.