1

 „Jízda elegance historických vozidel“ za doprovodu strážníků

V neděli, i přes nepřízeň počasí, proběhl v Karlových Varech 13. ročník Prague Carlsbad Classic 2022 „Jízda elegance historických vozidel.“ Téměř hodinová projížďka městem, čítající přes šedesát vozidel, vedla jak jinak než historickými lázněmi, do kterých veteráni skvěle „zapadly.“  Plynulý průjezd i dohled na poklidný průběh celé akce zajistili opět karlovarští městští strážníci.