Izolaci osob bez přístřeší zvládlo město na jedničku

25.03.2021

Ve čtvrtek 11. března město spustilo provoz místa pro izolaci osob bez přístřeší, které již z kapacitních důvodů nebylo možné umístit do zařízení Armády spásy, která je v tomto ohledu důležitým partnerem. Po 14 dnech, ve čtvrtek 25. března, byla tato činnost ukončena a posledního klienta si převzala právě Armáda spásy.

Prodlouženou rukou městské policie, potažmo krizového odboru, byli 24 hodin denně asistenti prevence kriminality, kteří svoji roli zvládli na jedničku. Ani jeden ze šesti klientů během svého pobytu neopustil izolaci, vyjma nezbytných převozů na ošetření do zdravotnického zařízení, které bylo uskutečněno skrze Zdravotnickou záchrannou službu KV.

Tým lidí kole primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je připravený v případě potřeby izolaci opět uvést do provozu, navíc vybaven již neocenitelnými praktickými zkušenostmi.