Integrace operačního střediska

31.08.2017

Dne 30.8.2017 byla na profilu zadavatele (statutárního města Karlovy Vary) zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Integrace operačních středisek OPIS a KOPIS. V rámci této veřejné zakázky se hledá dodavatel, který zajistí přesun operačního střediska městské policie do budovy Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Touto integrací dojde ke spojení dvou významných operačních středisek a tím i ke zkvalitnění a lepší komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS. Aby městská police využila co nejlépe potenciál a dozvěděla se o tomto technicky náročném přesunu, který musí probíhat tak, aby byl pro občany zachován plný a neomezený komfort a bezpečí, zvolila novinku, kterou nový zákon o zadáván veřejných zakázek zavedl, a to předběžnou tržní konzultaci. I nadále tak bude městská policie zajišťovat bezpečí občanů, avšak nyní z prostředí, které vyhovuje stále zvyšujícím se nárokům na technické podmínky a bezpečnostní situaci.