IDET 2017 - tisková zpráva

02.06.2017

Městské policie v České republice slaví čtvrt století své existence.  V těchto dnech se prezentují v Brně na třech výstavách PIROS, IDET a ISET, které se konají ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2017 na brněnském výstavišti.  V pavilonu F jsou umístěny stánky celkem šestnácti městských policií statutárních měst.  Součástí této výstavy je i prezentace Ministerstva vnitra a také odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Cílem této přehlídky je prezentace práce městských policií široké veřejnosti, kde chceme ukázat jednotu a vzájemnou spolupráci napříč republikou, jelikož si za pětadvacet let tyto organizace vybudovaly postavení i soudržnost. Kolegium ředitelů statutárních měst a hlavního města Prahy Vás tímto zvou do pavilonu F brněnského výstaviště, kde vám šestnáct zúčastněných městských policí předvede svou rozmanitost i to, že potřeby vybavení práce strážníků se liší dle lokality, kde působí.  Kolegium ředitelů statutárních měst a hlavního města Prahy tvoří celkem dvacet šest ředitelů městských policií. Všem prezentujícím se organizacím, děkujeme a zároveň se těšíme na příchozí návštěvníky.

Příští týden přineseme rozsáhlou reportáž z BVV.