Důslednost se strážníkům vyplatila

19.02.2019

Sotva strážníci včera v noci dořešili partnerskou rozepři, kde svoji roli sehrál také alkohol, už byli vysláni do Doubí na prověření oznámení o skupince, která se přehrabuje v popelnicích a dělá značný  nepořádek. Hlídka na místě skutečně našla dvě dívky a chlapce, které nechala nepořádek uklidit. Při zjišťování totožnosti se strážníkům nezdála data, která udával chlapec a přestože se jednalo o bagatelní záležitost, intuice jim dobře napověděla a k hodnověrnému ověření totožnosti využili Polici ČR. Snaha šestnáctiletého chlapce uvádět data svého bratra měla jasný cíl, skrýt skutečnost, že utekl z diagnostického ústavu v Plzni. Policisté si tak mladíka na místě rovnou převzali.