foto

DSMC

Zažitou zkratku DSMC si jistě vybaví i řada starších ročníků, Dopravní soutěže mladých cyklistů jsou pořádány již několik desetiletí. V květnu letošního roku se v Centru zdraví a bezpečí v Karlových Varech uskutečnily dokonce tři soutěže pod záštitou BESIPU, nejprve to bylo oblastní kolo soutěže pro základní školy, následovalo krajské kolo pro speciální školy a vyvrcholením bylo krajské kolo pro základní školy. Městská policie Karlovy Vary byla pochopitelně vždy přitom.  Strážníci se společně s kolegy z Policie ČR, zdravotníky ze záchranné služby a pracovníky BESIPU podíleli na regulérním průběhu soutěží, při nichž děti prokazují své schopnosti v orientaci v pravidlech silničního provozu, poskytování první pomoci a dovednosti při jízdě zručnosti. Děti z různých škol předvádějí značně rozdílné výkony. Vždy je na kvalitě výkonu soutěžících poznat, kde se škola na dopravní výchovu zaměřuje. Někde se dopravní výchově věnují přímo pedagogové, jinde využívají školy možnost navštěvovat dopravní hřiště s odbornými lektory z řad strážníků městské policie, policistů nebo BESIPU. Ukázkovým příkladem, kde se výuka dopravní výchovy nepodceňuje je Základní škola Karlovy Vary – Truhlářská, která již několikátý rok po sobě získala vítězství v krajském kole a to v mladší i starší kategorii, a postupuje tímto do kola celostátního. Gratulujeme!    

DSMC foto