foto

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Již dvě Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhly v Centru zdraví a bezpečí v Karlových Varech. Na začátku května se uskutečnilo okresní kolo pro základní školy a v úterý proběhlo krajské kolo pro základní školy. Strážníci se společně s kolegy z Policie ČR, zdravotníky ze záchranné služby a pracovníky BESIPU podíleli na průběhu soutěží, při kterých děti prokazují své znalosti v pravidlech silničního provozu, poskytování první pomoci a dovednosti při jízdě zručnosti. V některých školách se dopravní výchově věnují přímo pedagogové, jinde využívají školy možnost navštěvovat dopravní hřiště s odbornými lektory z řad strážníků městské policie, policistů nebo BESIPU. Rozdílné výkony dětí prozradí, která škola se na dopravní výuku pečlivě zaměřuje. Základní škola Karlovy Vary – Truhlářská získala už několikátý rok po sobě první místo ve starší kategorii, tedy děti 12-16let. První místo v mladší kategorii, děti 10-12let, vybojovala Základní škola Sokolov, Rokycanova. Gratulujeme!