děti

Doprava a mladí strážníci

Mladí strážníci se včera ve vzdělávacím centru společně s preventisty věnovali problematice v dopravě, která se týká především našeho města. Strážníci tak svým malým kolegům přiblížili, čemu se během výkonu služby věnují. Také si připomněli, jaká jsou pravidla silničního provozu, proč je nezbytné nosit při jízdě na kole, či koloběžce ochranné pomůcky a nevynechali ani téma, které se týkalo bezpečného chování při různých aktivitách v ulicích města. Na závěr si děti prohlédly radar, určený k měření rychlosti vozidel a také ho hned řádně vyzkoušely. U všech mladých strážníků byla za pomoci radaru změřena rychlost běhu, což se ukázalo jako velmi efektivní, neboť se tato činnost musela, na jejich žádost, opakovat. A my jsme jim rádi vyhověli.