Dohlížet nad Svátkem zesnulých budeme i letos...

29.10.2021

Stejně jako v předešlých letech, i letos v období od 30. října do 7. listopadu, budou hlídky Městské policie Karlovy Vary a asistenti prevence kriminality provádět v době Dušiček kontroly hřbitovů. Hlídky se preventivě zaměří na dodržování veřejného pořádku a na případné dareby, kteří ničí, nebo zcizují výzdobu z hrobů. Během dne pak bude probíhat kontrola zaměřená na vozidla zaparkovaná u hřbitovů a jejich blízkého okolí, která se mohou stát terčem zlodějů. Přesto Vás žádáme, nenechávejte ve vozidlech žádné cennosti.