Devatý výdej OOP zdravotníkům je poslední

05.05.2020

Na jubilní desáté přerozdělení osobních ochranných prostředků zdravotníkům již nedojde. Devátý a poslední výdej OOP organizovaný Karlovarským krajem proběhne v sídle městské policie na ulici Moskevská 34 ve středu 6. května 2020 od 8:00 do 17:00 hodin. Kompletní informace najdete na stránkách KÚ zde.

Vyjmenované odbornosti:

alergologie a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba bolesti), anesteziologie a resuscitační medicína, angiologie, dentální hygiena, dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská kardiologie,  domácí péče, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství,  chirurgie, kardiologie, klinická biochemie – laboratoře, klinická onkologie, klinický psycholog, klinická logopedie,  lázeňská léčebně rehabilitační péče,  lékárenská péče, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, odborný pracovník v laboratorních metodách, oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, orální a maxiĺofacální chirurgie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, výdej a prodej zdravotnických prostředků,  zubní lékař, zubní technik