1

Děti z mateřských škol se učí v Centru zdraví a bezpečí

Strážníci z oddělní prevence myslí i na ty nejmenší. Od úterý do pátku probíhá v Centru zdraví a bezpečí dopolední program pro dětičky z mateřských škol. Pro holky i kluky jsou připravená čtyři různá stanoviště, která si po určeném čase střídají.

Program je zaměřený především na zvýšení bezpečnosti dětí, které se po komunikacích pohybují. Ty totiž patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin. Své znalosti z pravidel silničního provozu si děti ověří v Domečku dopravy. Formou hry rozlišují, jaké chování je správné a jaké špatné. Své teoretické znalosti následně přenesou do praktických zkušeností. K tomu jim velmi dobře slouží dopravní hřiště. Za dohledu strážníků, asistentů prevence kriminality a žáků Střední pedagogické školy Karlovy Vary se na odrážedlech a koloběžkách učí podle těchto pravidel jezdit. Telefonické oznamování úrazu na tísňovou linku záchranné služby nacvičují v Domečku záchranky. Tady bychom rádi připomněli, že je důležité, aby dítě znalo své jméno, jména rodičů a adresu bydliště. Jak se správně chovat si dětičky připomínají v Domečku policie, usedají také do služebního vozidla a se zájmem sledují našeho psovoda při ukázce výcviku služebního psa Orana. Ten je od dětiček odměněn potleskem i pohlazením.

Jen pro zajímavost, během těchto čtyř dnů navštíví centrum přes tři stovky dětí.

 Za vzornou spolupráci opět děkujeme žákům Střední pedagogické školy Karlovy Vary!