1

Děti si kroužek užívají

Včerejší téma na kroužku Mladý strážník bylo zaměřené na rizika v dopravě a její problematiku, protože děti patří mezi nejvíce ohrožené účastníky a v tomto věku už často bývají na cestě do školy, domů, nebo na kroužek aktivnější. Největším rizikem je určitě nepozornost rozptýlená rozhovorem s kamarády, hrou, nebo používáním mobilního telefonu. Školáci si společně se strážníky „připomněli“ bezpečnou chůzi přes přechod pro chodce i mimo něj, význam semaforů i dopravních značek, nebo je strážníci seznámili s problémy v dopravě, se kterými se setkávají ve výkonu služby. Nejvíce radosti, a navíc za krásného slunečného dne, si „mladí strážníci“ užili při měření rychlosti běhu pomocí radaru.