Desátý ročník Senior akademie je tu!

22.07.2019

Po velmi úspěšných devíti ročnících otevírá Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou policií již desátý ročník Senior akademie.
Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, který svou strukturou vyučovacích předmětů je orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá od října 2019 do června příštího roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií K. Vary.
Pro všechny uchazeče je zdarma!
Přihlášky do desátého ročníku jsou volně ke stažení na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz a Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz  anebo je možné si je vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy Vary, či na oddělení prevence a dohledu ve Staré Roli v Lidovém domě ul. Školní 7.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést nejpozději do pátku 20. 9. 2019 na Městskou polici Karlovy Vary nebo přímo na oddělení prevence a dohledu v Lidovém domě.
Podrobnější info rmace obdržíte na telefonním čísle 725 531 601.

přihláška

přihláška do 10. ročníku SA