foto

Den s městskou policií se vydařil

Krásné počasí babího léta přispělo k úspěšnému průběhu akce preventistů městských policií Karlovarského kraje s názvem „Den s městskou policií“. Strážníci z Karlových Varů, Chebu, Sokolova, Ostrova a Mariánských Lázní chtěli veřejnosti představit svoji spolupráci v oblasti prevence kriminality a připravili zajímavý program především pro rodiny s dětmi. Zároveň byla akce pojata jako připomenutí 20 let existence oddělení prevence a dohledu zřízeného při Městské policii Karlovy Vary v roce 2001. Příchozí měli možnost shlédnout nejen ukázky z činnosti městské policie, například zadržení výtržníka, výcvik služebních psů nebo techniky slaňování, ale také si zasoutěžit a vyzkoušet aktivity, jako střílení vzduchovou pistolí, jízdu zručnosti na kole, odchyt zvířat, práci s detektorem kovu a řadu dalších. Zejména děti se nadšeně vrhaly do plnění úkolů, aby na každém z osmy stanovišť získaly potřebné razítko. Po nasbírání všech razítek si děti mohly vyzvednout odměnu v podobě motivačních předmětů. Městské policie zde prezentovaly také svůj nejúspěšnější projekt „Notes strážníka Pavla“, se kterým od roku 2016 pravidelně vstupují na 1. stupeň základních škol a šíří zde osvětu zaměřenou na zvyšování bezpečí dětí. Součástí prezentace byly vědomostní kvízy obsahující informace z notesu, které děti vyplňovaly. Ty bezchybné byly v závěru akce losovány a výherci si mohli vybírat ze třiceti věcných cen.

Strážníky potěšil především vysoký zájem ze strany veřejnosti čítající několik stovek spokojených návštěvníků, kterým městské policie mohly nabídnout bohatý program především díky svému nadšení a bezvadné spolupráci. Již nyní je v plánu další „Den s městskou policií“, který se příští rok uskuteční v Chebu.

foto z akce