Den bezpečnějšího internetu

02.02.2021

Den bezpečnějšího internetu se připomíná druhé úterý v únoru již od roku 2004 a jen v loňském roce se do něj zapojilo 170 zemí po celém světě. Pod heslem „Společně pro lepší internet“ vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se spojily a připomenuly aktivity, které mohou pomoci udělat internet lepším a bezpečnějším místem. Koordinátorem tohoto dne pro Českou republiku je národní Safer Internet centrum, které spravuje sdružení CZ.NIC.

Do této akce se pro letošní rok rozhodla zapojit také Městská policie Karlovy Vary, neboť v rámci preventivního působení nejen ve školských zařízeních, věnuje tématu rizik v kyberprostoru značnou časovou dotaci. Problematika kyberšikany se zařadila mezi besedy strážníků zhruba před deseti lety. Od té doby každým rokem stoupá počet realizovaných besed na toto téma. V roce 2019 jich proběhlo na karlovarských školách již 47. Oblast kyberkriminality už není omezena jen na kyberšikanu, ale i další nebezpečné jevy jako jsou třeba happy slepping, sexting, kybergrooming, kyberstalking, různé typy hoaxů a v poslední době netolismus (závislost na internetu), který ohrožuje snad úplně všechny. Téma prevence rizik v kyberprostoru tak není cílena jen na děti a mládež, ale také na seniory a ostatní věkové skupiny.

Podobnou zkušenost mají i ostatní městské policie v kraji, které v oblasti prevence s karlovarskými strážníky spolupracují. Velkou výhodou je existence místní organizace you connect, která provozuje webové stránky internetembezpecne.cz s řadou výukových materiálů a realizuje vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost, jichž preventisté městských policií hojně využívají.

#SaferInternetDay