1

Další ročník Senior akademie je zahájen!

V Centru zdraví a bezpečí byl včera odpoledne, za přítomnosti primátorky města a velitele městské policie, zahájen 13. ročník vzdělávacího cyklu Senior akademie. Těší nás, že stejně jako předešlé ročníky, i letos máme naplněný stav čítající téměř 30 zájemců, kteří se už během první přednášky aktivně zapojili do diskuze. Cyklus je svým složením zaměřený na seniora jako možnou oběť protiprávního, nebo nemravného jednání. Proto je důležité získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro jejich bezpečný život ve společnosti. Během studijního programu, který trvá od září do května, na posluchače čeká řada odborných přednášek nejen od strážníků z oddělení prevence, ale i několik poznávacích exkurzí. Celý vzdělávací program, dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a městskou policií, je pro uchazeče zdarma.