Další kontrola zaměřená na taxislužbu

14.12.2017

Průběžnou kontrolu, jak na „klasickou“, tak i na „smluvní“ taxislužbu provedl taxi tým Městské policie Karlovy Vary v úterý 12. prosince. U tří vozidel bylo zjištěno pochybení, přičemž u dvou případů se jednalo o porušení zákona, jak ze strany řidiče, tak ze strany dopravce. Ve třetím případě porušil zákon pouze řidič. Výsledkem kontroly jsou čtyři oznámení správnímu orgánu a jedna pokuta, uložená příkazem na místě.

Čím se řidiči provinili? Vozidlo nebylo například vybaveno všemi zákonem předepsanými doklady. Dva řidiči nevyplňovali řádně záznamy o přepravě, ve dvou případech pak neměl řidič osvědčení o zkoušce z místopisu.

Během kontrol stačili strážníci z taxi týmu projednat i další přestupky v dopravě, za něž uložili pokuty v úhrnné výši 5.300 Kč.