foto

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018

Karlovy Vary se zapojily mezi dalších 40 měst, která přivítala účastníky 16.ročníku Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Jedná se o informační kampaň, kterou organizuje společnost Řekni drogám ne, řekni ano životu, z .s. Kampaň je určena především žákům II. stupně základních škol a snaží se upozornit na rizika spojená s užíváním návykových látek. Pro setkání s účastníky cyklo-běhu  byla vybrána ZŠ Dukelských hrdinů. Cyklisté dorazili v dopoledních hodinách na sportoviště školy, kde již čekal realizační tým projektu, náměstek primátora pan Bruštík, preventisté městské policie a žáci školy.

Po úvodních slovech pana náměstka a manažerky prevence kriminality byly organizátory žákům představeny základní principy projektu. Důraz je kladen především na to, aby mladí lidé vyhledávali kvalitní vzory a trávili volný čas kvalitním způsobem, například sportem. Toto potvrdil i další host akce, mistr světa v nohejbalu a Karlovarák, Jan Vanke, který už tak skvělou atmosféru ještě vylepšil povedenou exhibicí. Následně byla společně s žáky odstartována další etapa cyklistické části. Na účastníky cyklo-běhu čekala ten den ještě města Chomutov, Most a Žatec.

Více informací na www.rekninedrogam.cz

foto