Čtvrtý výdej OOP zdravotníkům

31.03.2020

Karlovarský kraj bude ve středu distribuovat další osobní ochranné prostředky vyjmenovaným skupinám zdravotníků. V Karlových Varech je tradičně výdejním místem sídlo městské policie na ulici Moskevská 34Výdej proběhne ve středu 1. dubna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin. Kompletní informace najdete na stránkách KÚ zde.

Vyjmenované odbornosti:

alergologie a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba bolesti), angiologie, dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská kardiologie, dětské lékařství, domácí péče, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, hotely s rehabilitací, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie – laboratoře, klinická onkologie, klinický psycholog, lázeňská léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, odborný pracovník v laboratorních metodách, oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, orální a maxiĺofacální chirurgie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, výdej a prodej zdravotnických prostředků, zubní technik.