Cílem byla ochrana chodců, dočkali jsme se kritiky

17.06.2021

Městská policie Karlovy Vary se důrazně ohrazuje proti nařčením ve facebookovém příspěvku spolku Drosera Bublava ze dne 12. června letošního roku, ve kterém došlo k nařčení našeho strážníka z toho, že vykonáváním své práce v mezích stanovených zákonem dává najevo, že si údajně neváží činnosti zmíněného spolku. Spolupráce s neziskovou organizací Drosera si velmi vážíme, nicméně je povinností strážníka řešit přestupek v případě, že se setká se jednáním, kdy řidič vozidla nerespektuje dopravní značky, v tomto případě značku označující pěší zónu, dále vjede i přes zákaz vjezdu do jednosměrné ulice, kde následně s vozidlem stojí v pěší zóně a v protisměru, pokud se nejedná o okolnost vylučující protiprávnost takového jednání, což v tomto případě naplněno nebylo. Náš strážník projevil velkou dávku empatie, když čtyři zmíněné přestupky, spáchané ve velmi krátkém sledu, ohodnotil s přihlédnutím právě k důvodům vjezdu a stání pokutou v jedné desetině sazby, a to i přesto, že zákon označuje spáchání více přestupků jako přitěžující okolnost, což by se mělo do výše pokuty promítnout. Je nutné vzít v potaz, že smyslem řešení takových přestupků je zejména ochrana chodců, kteří se v pěší zóně zcela legitimně pohybují, a to v době, kdy až na výjimky nemusí předpokládat, že tam ve stejnou dobu neoprávněně pojede motorové vozidlo, navíc v protisměru.