Černých pasažérů je stále dost

10.04.2018

Zaměstnanci dopravního podniku provádějí kontroly zaměřené na černé pasažéry, tedy lidi, kteří se vozí městskou hromadnou dopravou bez platby za tuto službu. Kontrola probíhá často ve spolupráci se strážníky a policisty. Od počátku roku se strážníci podíleli na šesti kontrolách, které odhalily 162 černých pasažérů, což obnáší průměr 27 osob na jednu kontrolní akci a představuje 5% z kontrolovaných cestujících. Hodnota to není nijak dramatická, ale je víceméně konstantní a neklesá. Přirážka k jízdnému se může vyšplhat až na 1.500,- Kč, takže s úhradu by černí pasažéři neměli příliš otálet anebo ještě lépe nejezdit raději na černo.