Celostátní setkání preventistů městských policií v Karlovarském kraji

29.07.2019

Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2019 se pod záštitou městských policií z Karlovarského kraje bude v Karlových Varech konat Celostátní setkání preventistů městských policií. Prevence se stala nedílnou součástí činnosti strážníků, kteří v mnoha městech řadu let působí na primární i sekundární preventivní úrovni a svými aktivitami přispívají ke zlepšení bezpečnostní situace ve městech a podporují pozitivní vnímání městské policie veřejností.

Setkávání preventistů má svůj význam z hlediska zvyšování odbornosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování a v neposlední řadě výměnou zkušeností dobré praxe mezi kolegy.

Městské policie v Karlovarském kraji, již několik let velmi úzce spolupracují v oblasti prevence kriminality, což je v ČR na úrovni krajů příkladnou raritou. Jmenovitě se jedná o městské policie: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Ostrov, Chodov, částečně se zapojují také Mariánské Lázně a Nejdek.  Společným počinem je například projekt určený žákům I. stupně základních škol s názvem „Notes strážníka Pavla“. K tomu se přidávají další aktivity v podobě sebeobrany pro seniory, výměna zkušeností v rámci působení asistentů prevence kriminality, akce pro veřejnost zaměřené na bezpečnost v dopravě, např. „Na kole jen s přilbou“, „Buďte vidět, přežijete“, anebo drogovou problematiku „Akce JEHLA“.

V rámci celostátního setkání, na které se chystá téměř 60 strážníků - preventistů z 31 městských policií z celé republiky, proběhne mimo jiné, prezentace preventivní činnosti městských policií z Karlovarského kraje, příspěvek z oblasti prevence kyberkriminality v podání Bc. Romana Kohouta z you connected z.s. či exkurze v Centru zdraví a bezpečí.