foto

Celostátní akce JEHLA

V úterý 16. dubna 2019 proběhl 5. ročník celostátní akce JEHLA zaměřené na sběr nebezpečného infekčního odpadu po narkomanech. Vloni strážníci ze 40 měst během jednoho dne společně sesbírali na dětských hřištích a rizikových místech téměř 1000 kusů použitých jehel a stříkaček. V Karlových Varech byly nalezeny 2 injekční stříkačky.

Letos nasadila Městská policie Karlovy Vary do akce 4 strážníky a 2 asistenty prevence kriminality, kteří během dne zkontrolovali téměř 50 inkriminovaných míst. Převážně se jednalo o dětská hřiště a městské parky. Výsledek byl shodný s tím loňským: 2 injekční stříkačky. Místo nálezu: ulice Svahová, za garážemi. Toto místo bude určitě cílem i následných průběžných kontrol.

I když strážníci kontaminovaný materiál sbírají průběžně při své kontrolní činnosti, mají tyto specificky zaměřené akce velký smysl. Snižují riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace o pohybu drogově závislých osob. Množství nalezeného kontaminovaného odpadu se v posledních letech snižuje, ale riziko stále hrozí.

Veřejnosti připomínáme, aby tento materiál v případě nálezu sama nesbírala a myslela na svou vlastní bezpečnost. Nález je nutné neprodleně nahlásit na linku 156 a strážníci městské policie zajistí jeho odborný sběr a následnou likvidaci.