1

Celníci na přednášce

Naši posluchači Senior akademie získávají po celou dobu konání kurzu nejen velké množství užitečných informací, ale také zážitky. Včera dorazili do vzdělávacího centra Zdraví a bezpečí příslušníci Celní správy, kteří si pro seniory připravili přednášku na téma CITES. Pro ty co nevědí, o čem je řeč, CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu a jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro obchodní účely. Přednášku se zajímavostmi ze světa Celní správy obohatili „celníci“ o neživé kusy zvířat, nebo výrobků z nich a ukázali i tvory živé. Nejvíce pozornosti si tak získal had Bohdánek, který byl zabaven z nevhodných podmínek a nyní si užívá láskyplnou péči.