Busking

01.10.2020

Pouliční umělecká veřejná produkce neboli busking je v Karlových Varech nově regulován obecně závaznou vyhláškou. Ta v článku 3 zakazuje ve vnitřním lázeňském území provozovat tuto činnost s výjimkou ulice T. G. Masaryka, Smetanových a Dvořákových sadů, ulice Lázeňská, ulice Stará Louka, Goethovy stezky a parku u Letního kina.

V článku 4 jsou pak specifikovány podmínky pro pouliční uměleckou činnost. Umělci například mohou činnost provozovat od 10: 00 do 18:00 hodin, nesmějí být vzdáleni od sebe na menší vzdálenost než 50 metrů a na jednom místě mohou setrvat maximálně 60 minut. Ustanovení rovněž upravuje nástroje, které nesmějí umělci používat, a především zakazuje používání zesilovačů. Kompletní znění vyhlášky včetně přílohy s grafickým znázorněním povolených míst najdete v příloze.  

V případě porušení obecně závazné vyhlášky hrozí přestupci pokuta v příkaze na místě až do výšen 10 tis. Kč. Strážníci však nepředpokládají v tomto ročním období zásadní problémy, v počátcích fungování vyhlášky se zaměří na informační kampaň a pro další sezónu budou mít v ruce potřebný nástroj k zajištění veřejného pořádku.