Bražec věnoval 20 tisíc na MOBIDIKA

12.12.2016

MOBIDIK – mobilní dětský interaktivní klub neznají děti pouze v Karlových Varech.  Na svých cestách zakotvil také v Bražci, kam dojíždí pravidelně každou středu již od léta 2014. Děti z Bražce si svoji pojízdnou klubovnu velmi oblíbily. Poskytuje jim řadu nápaditých volnočasových aktivit, pomoc při plnění školních povinností, i možnost popovídat si, či se svěřit se svými starostmi. Všechny tyto činnosti v MOBIDIKu zajišťují pracovnice Armády spásy.

Přínos MOBIDIKu velmi kvituje paní Marie Ambrosová, starostka obce Bražec, což dokazuje i příspěvek Bražce na provoz MOBIDIKu ve výši 20.000 Kč. V červnu příštího roku projekt MOBIDIK končí, to však neznamená, že končí i činnost s bražeckými dětmi. I nadále zde bude Armáda spásy působit, a to především díky podpoře paní  starostky, která přislíbila obecní prostory, v nichž vznikne stejně jako v Karlových Varech nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kde budou moci děti z Bražce smysluplně trávit volný čas a rozvíjet své vědomosti a dovednosti.

Projekt MOBIDIK tak splnil své poslání ještě před svým ukončením, neboť již nyní dal vzniknout dvěma následovatelům v podobě nízkoprahových center.