foto

Boj s větrnými mlýny

S nastávajícím chladným počasím začínají strážníky více zaměstnávat lidé bez domova. Ti velmi často ke svému odpočinku či spánku vyhledávají prostory v nezamčených budovách a zákoutích lázeňského města. Pomocnou ruku jim nabízí např. Armáda spásy, jednou z podmínek využití je však „bezalkoholový“ stav, který je pro část z nich nepředstavitelný, svého životabudiče se jednoduše nechtějí vzdát. Hlídky jsou v kontaktu s bezdomovci denně, počínaje ranními hodinami, kdy jejich stav většinou ještě umožní komunikaci a reagují bez větších problémů na pokyny strážníků. Problém nastává ve chvíli, kdy  alkohol získává navrch, čemuž pak odpovídá i chování, které je často terčem kritiky veřejnosti. Spousta z Vás jistě viděla už pomočeného, v horším případě i pokáleného, zapáchajícího opilce ležícího na zemi. Čest v negativním smyslu slova těmto lidským troskám, odmítajícím jakoukoliv pomoc společnosti, dělá 68letý bezdomovec z Kraslic, kterému konzumace alkoholu činí nepřetržité problémy, jichž řešení bohužel přechází velmi často na strážníky či zdravotníky. V těchto dnech opět přichází na scénu. Od roku 2019 se s ním setkali ve 125 případech, ať šlo o oznámení od občanů anebo neunikl pozornosti strážníků. S nadsázkou lze říci, že jeho portfolio působnosti je velice rozmanité. Na  protialkoholní záchytnou stanici jej strážníci převáželi 15krát, nesčetněkrát byl v době Covidové řešen za přestupky či nenasazenou roušku Strážníci jej zadrželi i pro podezření z trestného činu. V Karlových Varech snad neexistuje místo, z něhož nebyl někdy vykázán. Je tedy logické, že ve spoustě lidí vyvolává takový člověk svým chováním až odpor a nelibost. Přestože se jedná o problém sociální, boj s větrnými mlýny vedou i nadále hlavně strážníci a zdravotníci.