Bezpečná cesta do školy

02.09.2021

Začátek školního roku je neodmyslitelně spjat s pravidelnou službou, kterou Městská policie Karlovy Vary již téměř třicet let poskytuje svým občanům, zejména pak dětem a jejich rodičům. Dohled na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol má za úkol zajistit dětem bezpečné přecházení a rodičům lepší pocit, že na jejich děti někdo dohlédne. Účelem určitě není přebírat zodpovědnost za chodce, ale kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, jak ze strany přecházejících, tak ze strany řidičů motorových vozidel. Strážníci se zaměřují na nejfrekventovanější komunikace a dohled zajišťují v průběhu celého školního roku.