Bez roušky nejedeš!

05.04.2020

Dopravní podnik Karlovy Vary ve spolupráci s městkou policií spustí od pondělí 6. dubna kampaň „Bez roušky nejedeš!“ Strážníci na podnět řidiče budou řešit osoby, které se rozhodnou přepravovat veřejnou hromadnou dopravou bez použití roušky. Nejedná se sice o masivní porušování krizového zákona, ale město se snaží minimalizovat pro cestující možná rizika. Hříšníci se tak kromě sankce musí připravit i na vyloučení z přepravy.

V této záležitosti již vláda připravila návrh na změnu legislativy, tak aby policisté a strážníci mohli porušení dotčených ustanovení krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví projednávat efektivně v příkaze na místě. Jednak se nebudou zbytečně zatěžovat úřady a jednak trest má přijít rychle, nikoli v řádu měsíců. Poslanecká sněmovna legislativní změnu projedná v úterý 7. dubna.