Asistenti se opět osvědčili

16.05.2016

Asistenti prevence kriminality, kteří v rámci své působnosti mají na starosti budovu Dolního nádraží a jejího okolí prokázali, že jsou pro městskou policii velmi platnou posilou.

Od poloviny března, kdy začali v rámci zkušebního provozu provádět kontrolu, došlo k výraznému zlepšení prostředí pro cestující a zdejší zaměstnance. Pravidelnost kontroly v čase 7:00 - 19:00 hodin naplňuje zásadu nepřetržitosti, která výrazně přispěla k současnému stavu.

Asistenti během měsíce vykážou přibližně 100 nevhodně se chovajících bezdomovců, kterým nabízí alternativní možnost ve využití nízkoprahových služeb, které ve městě provozuje Armáda spásy a které cílí právě na tuto skupinu osob. Rekordmanem je pak místní bezdomovec, který byl upozorňován na nevhodné chování během dvou měsíců již v 80 případech. To rovněž dokládá, že problémy ve městě působí užší skupina bezdomovců závislých na alkoholu a odmítající jakoukoli resocializaci. V případě problémů se asistenti obracejí na strážníky MP.

Asistenti svojí přítomností eliminují negativní jevy, což oceňuje i veřejnost, která se na ně mnohdy přímo obrací s požadavky či dotazy.