foto

Asistenti odvádějí v Karlových Varech dobrou práci

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová zavítala cíleně na služebnu městské policie v době, kdy zde probíhalo jedno z pravidelných školení asistentů prevence kriminality, aby jim poděkovala za práci, kterou odvádějí pro město v zájmových lokalitách. Primátorka se rovněž zajímala podrobně o náplň jejich práce a vyslechla si mnoho zajímavých postřehů.

Městská policie začlenila asistenty do svých struktur v roce 2013 a vzhledem k faktu, že se projekt osvědčil a je pozitivně hodnocen i občany, došlo k jeho postupnému rozšíření z 5 asistentů na současných 18. Velkou pomocí je pochopitelně čerpání dotačních prostředků z operačních fondů Evropské unie, ale i prostředků státních.

Otázkou zůstává, zda se nejúspěšnější preventivní projekt MVČR bude těšit podpoře i do budoucna. Na listopadové konferenci věnované tomuto tématu, vyzdvihl velitel městské policie Marcel Vlasák schopnost hledání vhodného průsečíku pro sdružení finančních prostředků unie, státu a samosprávy, a to po dobu uplynulých 10 let. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že k podobné shodě dojde i v budoucnu a zároveň se dotčená ministerstva zasadí o sjednocení metodiky pro výkonu APK a podmínek čerpání, čímž se zjednoduší složitá agenda. Velitel na závěr svého příspěvku rovněž ocenil aktivní úlohu města Karlovy Vary.