foto

Akce JEHLA 2021

Městské policie z Karlovarského kraje se od roku 2017 pravidelně zapojují do celorepublikové akce s názvem JEHLA, jejímž cílem je kontrola volnočasových areálů a dětských hřišť, zaměřená na sběr nebezpečného odpadu v podobě použitého injekčního materiálu, který zde zanechávají uživatelé návykových látek. I když se tento rok nejedná o celorepublikovou akci, rozhodli se strážníci z Karlových Varů, Sokolova, Ostrova, Františkových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní a Nejdku, že na území svých obcí kontroly provedou.

Podnětem jsou také nelichotivé údaje neziskových organizací Světla Kadaň a Kotce, které v kraji působí v oblasti protidrogové prevence. Světlo Kadaň, které má na starost Karlovarsko, ve své výroční zprávě za rok 2020 uvádí, že v rámci výměnných programů bylo přijato 100.630 kusů a vydáno 99.879 kusů injekčních stříkaček. Jedná se, v porovnání s rokem 2019, o téměř 12% nárůst ve spotřebě injekčního materiálu. Statistiky výměnných programů organizace Kotec, která působí na Chebsku a Sokolovsku, zaznamenaly následující údaje: na Chebsku bylo v roce 2020 přijato celkem 66.993 použitých injekčních stříkaček a vydáno 69.468 nových kusů. Na Sokolovsku pak bylo vykázáno 77.848 přijatých použitých stříkaček a vydáno 79.852kusů  stříkaček nových. Výměnný program výrazně přispívá ke snižování rizik spojených se šířením nakažlivých chorob. Naštěstí návratnost použitého injekčního materiálu je dosti vysoká (98,5%) a na veřejných místech tak končí pouze zlomek tohoto nebezpečného odpadu.  

Na ten se ve čtvrtek 8. 4. připravili strážníci Městské policie Karlovy Vary, aby s nezbytnými technickými a ochrannými pomůckami zkontrolovali 47 dětských hřišť na území města. Nalezena a bezpečně odstraněna byla pouze jedna injekční stříkačka v městské části Rybáře u kostelíka sv. Urbana.

Tyto kontroly jsou prováděny namátkově během celého roku. Městská policie často vyjíždí i na oznámení občanů za účelem likvidace tohoto odpadu.  Za rok 2020 karlovarští strážníci odstranili 171 injekčních stříkaček, v letošním roce to bylo zatím 32 kusů. Místa nálezů jsou většinou zanedbané zastrčené lokality, jen ve výjimečných případech je injekční materiál nalezen na prostranství určeném ke hře dětí, jak o tom vypovídá i výsledek letošní akce JEHLA.   

akce JEHLA - foto