foto

Akce ,,Jehla“

Strážníci karlovarské městské policie se včera zaměřili na kontrolu volnočasových areálů a dětských hřišť. Hlavním cílem byl sběr injekčních stříkaček, který po sobě zanechávají uživatelé návykových látek. I když strážníci kontaminovaný materiál sbírají průběžně při své kontrolní činnosti, mají tyto zaměřené akce velký smysl. Odklizením nálezu se snižuje riziko nakažlivých onemocnění, předcházíme nebezpečí, kterému jsou vystavené hlavně naše ratolesti a samozřejmě i domácí mazlíčci. Za další připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a strážníkům poskytují informace o pohybu drogově závislých osob. Za loňský rok nasbírali přes 160 kusů.

Hlídky vybavené detektory kovu, sběrnými boxy, kleštěmi a ochrannými rukavicemi vyrazily do terénu a zkontrolovaly 48 dětských hřišť a volnočasových areálů. Soustředěnost kolegy malého návštěvníka volnočasového areálu zaujala natolik, že si na mohl na vlastní uši vyzkoušet, jak detektor funguje.  

Výsledek několikahodinové kontroly čítal dva kusy, nalezeny byly v parčíku v Bohaticích.

Do akce ,,Jehla“  se kromě nás zapojila i MP Františkovy Lázně, MP Ostrov, MP Aš, MP Cheb a MP Sokolov. Tato spolupráce trvá od roku 2017.    

 Na injekční stříkačku v případě nálezu:

  1. Nesahat
  2. Přivolat na místo městskou policii
  3. Pokud možno setrvat na místě, nebo co nejpřesněji popsat místo