Agresivní senior

31.01.2019

V pondělí v podvečer přijalo operační středisko informaci o opilém muži, který leží na komunikaci v centru města. Hlídka kontrolou na místě zjistila, že oním opilcem je osmašedesátiletý Karlovarák, který nebyl schopen provést ani orientační dechovou zkoušku. Nejednalo se však o žádného "záchytkového štamgasta". Vzhledem ke stavu bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní záchytnou stanici. V průběhu převozu se chování muže rapidně změnilo a strážníci museli použít donucovací prostředky včetně pout. Překvapivé agresivní chování pokračovalo i na záchytce a muž dokonce způsobil škodu na brýlích zasahujícího strážníka. Nakonec se konal obrat o 180 stupňů, kdy se už za účasti PČR Sokolov začal muž všem omlouvat. Lítost za své chování prokázal i následující den, kdy se dostavil na MP a strážníkovi se opětovně omluvil a uhradil mu rovněž způsobenou škodu.