Agresivita se mu nevyplatila

08.06.2020

V nedělní podvečer přijalo operační středisko MP oznámení ženy o podnapilém bývalém příteli, který se dobývá k ní domu. Ve chvíli příjezdu hlídky k panelovému domu v Tuhnicích, strážníci zaznamenali muže, který se rozběhl proti vchodovým dveřím ve snaze je vyrazit. Snaha sedmadvacetiletého muže z Rotavy byla korunována jen částečným úspěchem, lze-li to tak vůbec nazvat. Dveře odolaly, ale skleněná výplň ne. Vzniklá škoda byla po konzultaci se správcem objektu stanovena na 3000 Kč, takže agresora čeká projednání přestupku v rámci správního řízení, kde mu bude nepochybně přiznána i náhrada způsobené škody.