8. ročník Senior akademie

10.08.2017

Osmý ročník Senior akademie je tu!

Po velmi úspěšných sedmi ročnících otevírá Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou policií již osmý ročník Senior akademie.
Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, který se svou strukturou vyučovacích předmětů orientuje na seniora, jako na možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Cílem je předat posluchačům informace, znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro posílení bezpečného života ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá od října 2017 do června příštího roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií K. Vary.
Pro všechny uchazeče je zdarma!
Přihlášky do osmého ročníku jsou volně ke stažení na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz a Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz  anebo je možné si je vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy Vary, či na Základní studijní program je strukturou vyučovaných předmětů orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život oddělení prevence a dohledu ve Staré Roli v Lidovém domě ul. Školní 7.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést nejpozději do pátku 29. 9. 2017 na Městskou polici Karlovy Vary nebo přímo na oddělení prevence a dohledu v Lidovém domě.
Podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle 602 373 881.

přihláška na Senior akademii