10. ročník Senior akademie zahájen

08.10.2019

Rekordní zájem vyvolal 10. ročník Senior akademie. Desetiměsíční program s přednáškami, kurzy a exkurzemi se rozhodlo absolvovat pětapadesát karlovarských seniorů. Městská policie Karlovy Vary, která projekt v rámci programu prevence kriminality organizuje, pro ně připravila mimo jiné kurzy sebeobrany, první pomoci, bezpečného chování v oblasti dopravy nebo na internetu. Letošní novinkou bude přednáška pracovníků České obchodní inspekce na téma práva spotřebitelů. Cílem programu je pomoci účastníkům orientovat se v mnoha oblastech, ve kterých se mohou stát obětí protiprávního nebo nemravného jednání. Senior akademie je zároveň zajímavým podnětem k aktivnímu trávení volného času účastníků.

 

„Senioři mají velkou výhodu v tom, že mají spoustu času věnovat se sami sobě. Senior akademie jim nabízí smysluplnou a aktivní náplň jejich volného času, možnost sebevzdělání i zábavu,“ oceňuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

senior akademie 10.ročník