Zabezpečení automobilů

Alarmující fakta dokládají, že krádeže motorových vozidel jsou stále nejen celoevropským, ale i lokálním českým problémem. Odcizená motorová vozidla, jejich díly, ale také doklady jsou stále výnosnou komoditou tohoto odvětví trestné činnosti. Na celkovém počtu všech ukradených vozidel se nejvíce podílí Praha. Odehrává se zde skoro každá druhá krádež automobilu v ČR (nejvíce na sídlištních parkovištích a v centru města).

Pro tisíce postižených to znamená finanční ztrátu. Část těchto ztrát nesou samozřejmě pojišťovny, ale neustále rostoucí pojistné plnění za odcizená vozidla se automaticky promítá do rostoucích cen pojistného a krádeže automobilů tak sekundárně postihují i další majitele vozidel.

Právě pro Českou republiku je typické, že větší část odcizených vozidel je velmi rychle po odcizení, již s pozměněnými identifikátory, znovu přihlašována do evidence a prodána. Stav, kdy každý desátý automobil na trhu ojetin pravděpodobně pochází z trestné činnosti, je tím alarmujícím parametrem, který výrazně navyšuje počty skutečně postižených občanů, kteří zakoupili vozidlo v dobré víře, ale o své peníze mohou přijít.

Z předcházejícího vyplývá, že prakticky každý občan, ale i leasingová společnost, podstupuje při nákupu staršího vozidla značné riziko. Přesto lze konstatovat, že již existují postupy, technologie a služby, s jejichž využitím lze starší vozidlo zakoupit již bez obav.

JUDr. Pavel Kocábek Městská policie hl.m. Prahy a JUDr. Tomáš Koníček Ministerstvo vnitra

Některé příčiny automobilové kriminality

Příčinu automobilové kriminality je nutno, mimo jiné, vidět v nedostatečném zabezpečení vozidel. Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj, ale vůz dostatečně chráněný jen zloděj specialista.

Dříve hojně rozšířený důvod krádeže (jen tak se povozit) je v současné době spíše výjimkou. Auta se dnes kradou většinou za účelem jejich vývozu mimo republiku. Taková auta jsou kradena víceméně na zakázku. Někdy je určujícím elementem objem a typ motoru, jindy vybavenost auta nebo i počet najetých kilometrů. Takto odcizená vozidla je těžké najít. Jsou ihned distribuována mimo území České republiky, mnohá mají falešné doklady, rychle je u nich provedena změna identity (přeražení čísel karoserie a motoru, změna laku). 

Početnou skupinu ztracených aut dnes tvoří leasingové podvody. Ty páchají sami nájemci vozidel. Za auto zaplatí základní leasingovou splátku, převezmou ho, vyvezou a nahlásí jako odcizené.

Krádeže aut z důvodu náhradních dílů tvoří další početnou skupinu odcizených vozidel. V tomto směru se zloději nevyhýbají žádnému modelu. Určující je poptávka na trhu.

Automobilová kriminalita je spojená i s celkovou apatií a malou všímavostí občanů. Ti se v mnoha případech dokonce stávají tichými svědky vykrádání nebo odcizení aut. Částečnou vinu na tomto stavu mají i „odborné“ instalace autoalarmů od firem bez dostatečných znalostí, zkušeností a především patřičných atestů k této činnosti. Instalace autoalarmů, které nebyly vyzkoušeny akreditovanou laboratoří, vykazují velké množství „falešných poplachů“. I to je důvod, že veřejnost na alarm nereaguje. Zabezpečovací technika určená k ochraně vozidla musí být pochopitelně i schválena příslušným pracovištěm Ministerstva dopravy (výrobek je opatřen značkou - ATEST 8 SD).

Co se krade?

Podle výše škod zaujímají nejnižší místo krádeže jednotlivých odnímatelných dílů vozidla (pneumatiky s ráfky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče apod.).

Další skupinu tvoří náhradní díly a povinná výbava k vozidlu, která bývá většinou uložena v zavazadlovém prostoru (náhradní pneumatika s ráfkem, zvedák, nářadí apod.).

Vyhledávaným artiklem jsou i autorádia či CD přehrávače, které velmi rychle směřují k překupníkům. Novou doménou pro zloděje jsou navigační systémy aut. 

Obdobnou skupinou jsou i věci odložené či uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo na střešním nosiči (kabáty, fotoaparáty, videokamery, obchodní nebo jiné dokumenty, osobní doklady, klíče od bytu či provozovny, kufry a příruční zavazadla, lyže, jízdní kola apod.).

Nejhorším případem je, když zmizí celé vozidlo. Beznaděj však není na místě, neboť majitel může vždy využít některé z následujících možností.

Organizačně-technická opatření

Nejjednodušším opatřením ke snížení možného rizika vykradení či odcizení vozidla je respektování a využití tzv. organizačně – technických opatření. Jsou to opatření velmi jednoduchá, levná a časově nenáročná – například:

 • Parkování pokud možno na osvětleném místě v blízkosti obydlí.
 • Využívání hlídaných parkovišť či garáží.
 • Nenechávat důležité a cennější věci ve vozidle.
 • Používání přenosných a kódovaných autorádií.
 • Vždy řádné uzamčení všech zámků vozidla, i když se jedná o sebe kratší dobu jeho opuštění (např. u čerpadla). Některé nové vozy využívají místo obligátního klíčku již elektronickou kartu. 

Mechanické zábranné prostředky

Vyšším stupněm ochrany vozidla je instalace mechanických zábranných prostředků, které mají za úkol především pozdržet pachatele. Pro řidiče je jejich obsluha zcela jednoduchá a rychlá. K nejlevnějším mechanickým zábranným prostředkům různé odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů, tzv. botičky na kola atd.

Účinnější ochranu vozu zajišťují zařízení pevně spojená s karoserií vozu – zámky převodovek. Ty odradí i ostřílenější zloděje. Pro příklad lze uvést dva systémy:

 • Zařízení na zablokování a uzamčení řadícího táhla v poloze zpětného chodu. Princip zabezpečení spočívá v zablokování a uzamčení pohyblivých částí řazení (řadícího táhla v poloze zařazeného zpětného stupně “R”, respektive polohy “P” u vozů s automatickou převodovkou) s proti kusem pevně spojeným s vozidlem pomocí čepu z nerezové oceli. V interiéru vozidla je vidět pouze bezpečnostní cylindrická vložka zámku. Obsluha spočívá pouze v jednoduchém pootočením klíčem v zámkové vložce. Dodávané klíče jsou evidovány a registrovány dle kódové karty. K ostatním částem zařízení (vyrobených z velmi kvalitních materiálů, které nelze obrábět běžnými nástroji) je obtížný přístup. Jsou skryty ve středovém tunelu vozu a pod vozidlem. Zařízení je po instalaci ve voze nerozebíratelné.
 • Závorový zámek řazení též slouží k uzamčení mechanismu řazení převodovky (mechanická v poloze zpětný chod, automatická v poloze parking). Systém je tvořen vzpěrou pevně spojenou s pouzdrem se zámkem a odnímatelnou závorou. Vzpěra je vyrobena z oceli (zvýšená odolnost proti pilování, řezání, vrtání a tepelným šokům). Zámek systému tvoří cylindrická vložka s deseti teleskopickými kolíčky umístěnými proti sobě. Závora je odnímatelná s tlačnou pružinou, tepelně zpracovaná s povrchovou úpravou. Klíč slouží pouze k odemčení a jeho přidělání lze pouze po předložení bezpečnostní karty. Systém je po nainstalování nerozebíratelný.

Veškeré certifikované výrobky nemohou být laciné. Pokud má výrobek za sebou solidní vývoj, široký sortiment originálních typů, a je zpracován z odolného materiálu a má příslušné certifikáty, atesty a servisní zázemí, nemůže být levný.

Uváděná renomovaná zařízení se musí dodávat zásadně s odbornou montáží, v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku, či značkovém servisu. Servis by měl být označen a vybaven příslušnými atesty a odbornými montážními pokyny. Bohužel, někteří dodavatelé zneužívají čísla atestů z dřívější doby a typově nepříslušné k danému výrobku. Záměrně tak klamou občana. Obdobné praktiky používají i v reklamách. Zákazník se musí také zajímat o servisní podmínky ve vztahu k zakoupenému výrobku. Jestliže na něm nikdo nepožaduje pravidelnou kontrolu alespoň po ročním používání nebo před ukončením záruční doby, je to u výrobku pevně spojeném s karosérií, a tím vlastně s částí vozidla velice podezřelé. Často se stává, že je zákazník přesvědčen o investici do renomovaného zabezpečovacího zařízení, které má požadovanou bezpečnostní třídu, ale přitom se jedná o pouhou kopii.

Žádný z těchto uvedených mechanických systémů se nedá označit za optimální, ale také se nedá zatracovat. Každý má své výhody i slabší stránky. Jedno ale mají společné – představují pro zloděje určitou překážku, kterou musí v co nejmenším čase překonat. Čas nutný k překonání zábrany je také jedním z kritérií pro rozlišení a následné posouzení kvality a účinnosti zabezpečovacího zařízení vozidla.

Mechanika a elektronika

Zařízení sdružující mechanické blokování řadící páky a elektromagnetické uzamykání kapoty motoru je jednou z dalších možností zabezpečení vozu. Zařízení je vzájemně propojeno a nelze bez odemčení závorového zámku řazení a pootočení originálního klíče zapalování ve spínací skřínce žádným způsobem otevřít kapotu motorového prostoru. Tímto je znemožněna manipulace, například  s alarmem, imobilizérem, popř. odcizení dílů motoru. Hlavními, podstatnými částmi systému, jsou originální závorový zámek řazení a elektromagnetický zámek. Výše uvedenou základní sestavu je možno na přání dále doplňovat o další prvky, násobící ochranu proti odcizení (blokace zapalování, popř. dodávky paliva, nouzové zastavení automobilu v případě, že se neoprávněná osoba zmocní klíče zapalování apod.). Systém je standardně vybaven také tzv. havarijním systémem pro případ poklesu napětí u akumulátoru a servisním zařízením, které je umístěno pod kapotou. Jeho spojením se zámek kapoty odblokuje, aby mohl mechanik v autoservisu manipulovat s vozidlem bez omezení. Náročnost na přesnost a funkčnost uvedeného zařízení podmiňuje pro montáž návštěvu autorizovaných, regionálních specialistů.

Další možnosti ochrany

Pro znemožnění krádeží odnímatelných součástek vozidla slouží nejrůznější uzamykatelné ráfky a matice kol, pojistné šrouby kol, uzamykatelné střešní nosiče apod.

Pasivní ochranu vozidla je možné dále zajistit i:

 • Pískováním skel kódem bezpečnostního značení. Pískování skel má význam pro policejní praxi, a to nejen v pátrání po odcizených vozidlech, ale i při pátrání po majiteli nalezeného či odstaveného vozidla. Bezpečnostní kód se stal jedním z důležitých markantů, který pomáhá vypátrat odcizená vozidla. Auta s kódy pískovanými na sklech jsou zahrnuty ve speciálních databázích, které jsou k dispozici policii. Pískovat lze na okna nejen kód, ale také čísla VIN.
 • Značením všech skel vozu VIN kódem. VIN kód se vybrousí do patřičné hloubky, která zaručí jeho neodstranitelnost. V případě, že se přesto zloděj rozhodne takový vůz odcizit a následně kód odstranit má problémy. Při odstraňování kódu sklo vždy praskne. Výměna všech oken v rámci změny identity vozidla je pro zloděje finančně nákladná a časově náročná. Vozidla takto označená se odcizují podstatně méně než vozidla ostatní. V případě jejich krádeže je větší i jejich objasněnost.
  VIN kód je využíván Interpolem a policejními orgány po celém světě. Jedná se v podstatě o rodné číslo automobilu. 17-ti místný kód má pevnou logickou strukturu a je podle normy ISO 3779 užíván všemi výrobci motorových vozidel. VIN kód je pro každé vozidlo unikátní a lze z něj zjistit řadu důležitých informací. 
 • Označování jednotlivých dílů auta speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla (např. mikrotečky).  

Možností je i nalepení bezpečnostní fólie na okna vozu. Ta sklo dostatečně zpevní a proražení takto ošetřeného skla trvá podstatně déle. Prodloužený čas překonání pachatele překvapí a může ho i odradit. Další výhodou je, že pokud je ještě vozidlo vybaveno autoalarmem, je dostatek času pro jeho aktivaci. V neposlední řadě je výhodou delší časové prodlevy možnost vyrušení zloděje náhodným chodcem.

Autoalarmy

Vyšším standardem zabezpečení a ochrany auta je instalace imobilizérů a autoalarmů.

Imobilizér je zařízení, které pasivním způsobem blokuje možnost neoprávněného nastartování vozidla. Imobilizér podle typu, přerušuje důležité elektrické a palivové obvody vozu. Podle počtu přerušovaných obvodů se imobilizéry dělí na dvou nebo tří okruhové. Jednotlivé obvody jsou na sobě nezávislé. Aktivace imobilizéru je většinou automatická po 30 vteřinách od vypnutí zapalování vozu. Deaktivace je většinou prováděna pomocí dotykového čipu. Imobilizér může být aktivován nebo deaktivován i pomocí dálkového ovladače. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry již povinnou výbavou u nově vyráběných vozů.

Elektronické autoalarmy jako nadstavba základní mechaniky umocňují odolnost vozidla vůči snahám neznámých pobertů. Na rozdíl od imobilizérů je aktivním zabezpečovacím zařízením. Autoalarm se skládá z:

 • Ústředny (slouží k vyhodnocení signálů z jednotlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako poplachový, dochází k akustickému a optickému poplachu).
 • Detektorů (slouží k snímání podnětů, které by mohly být vyhodnoceny jako napadení vozidla).
 • Sirény (slouží k akustické signalizaci v případě poplachu).

Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Ve spojitosti s autoalarmen se využívá  tzv. pager, který slouží k bezdrátovému přenosu informace o napadení vozu k majiteli. Přenos je možný do vzdálenosti několika stovek metrů v závislosti na místních podmínkách. Využívá se i přenos poplachové informace na mobilní telefon.

Pokud není přenesena alarmová informace k majiteli vozu či smluvně zajištěné ostraze, je vlastně pouze varujícím prvkem, kdy se při nedovolené manipulaci s vozidlem spustí světelná nebo zvuková signalizace.

Cesta ke zkvalitnění ochrany a k omezení krádeží motorových vozidel vede přes výše uvedené systémy k systémům zaručujícím zvýšení objasněnosti této trestné činnosti, případném zadržení pachatele a hlavně nalezení odcizeného vozidla. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Jejich předností je, že umožňují v okamžiku spáchání útoku proti vozidlu přenos informace v reálném čase bez prodlení, určení směru pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychlé zadržení pachatele a zajištění vozidla. Jde o následující systémy:

 1. Systém radiového vyhledávání vozidel. V okamžiku odcizení vozidla překonáním mechanických či elektronických zábran vyhodnotí spouštěcí zařízení neoprávněné užívání vozidla a automaticky aktivuje miniaturní vysílač skrytě umístěný ve vozidle. Důležitým prvkem spouštěcího zařízení je gravitační detektor, který zaregistruje i případnou manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, výskyt odstředivé síly). Kód vysílaný z vozidla je následně zachycen celostátní sítí radiolokátorů, které vymezí sektor, kde se odcizený vůz nachází. Systém vykazuje úspěšnost asi 94%. Jeho nevýhodou je, že je známa jen přibližná poloha vozidla a tu je nutno pomocí výjezdových vozidel (letadel či vrtulníků) a ve spolupráci s policií přesně určit.
 2. Vyhledávající systémy využívající technologie GPS/GSM. Satelitní systém GPS (Global Position System) se využívá pro přesné určování polohy objektů na zemi. Na základě signálů přijatých alespoň ze tří (celkem 24) satelitů je možno na základě znalostí speciálních algoritmů určit přesnou zeměpisnou "délku" a "šířku", a tím určit polohu na mapě. Přesnost se pohybuje od 20 do 100m. GPS signálem je pokryt prakticky celý svět.

Do vozidla se nainstaluje modul GPS – pro určování polohy a jednotka GSM (Global Systém for Mobile communication) – pro komunikaci s vozidlem. Jakmile se vozidlo začne neoprávněně pohybovat, tak modul GSM začne na dispečink telefonovat polohu vozidla danou modulem GPS. Při komunikaci se využívá krátkých textových zpráv – SMS. Na dispečinku vybaveném modulem GSM a PC s příslušným software a mapovými fondy je možno přímo sledovat na obrazovce pohyb odcizeného vozidla. Přesnost je v městské zástavbě 20 až 50m.

Výhodou tohoto systému je jeho přesnost a možnost okamžitého zásahu ze strany monitorující firmy a policie. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady.

Systém GPS/GSM se nevyužívá pouze ke střežení vozidel. Slouží i pro optimalizaci využívání vozového parku, sledování využívání pracovní doby řidičů apod. V budoucnosti se počítá s tím, že každý mobilní telefon bude standardně vybaven modulem GPS. Tím budou vytvořeny podmínky proto, aby se cena vyhledávacích systémů snížila a systém se běžně používal v praxi.

Smysluplný vyhledávací systém je ten, který je využitelný na celém světě, je cenově dostupný a má vazbu na pojistné podmínky pojišťoven. Musí být schopen předat maximum informací o změně polohy vozidla a informace a údaje o jeho majiteli, což je důležité pro taktiku zákroku. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy používanými v sousedních zemí.

Elektronické identifikační systémy

Při ochraně aut nelze opomenout ani využití elektronických identifikačních systémů. Systém se může skládat z mikročipu, čtecího zařízení a antény. Mikročip obsahuje desetimístný alfanumerický kód nainstalovaný laserem, pracuje v nízkofrekvenčním spektru, je pasivní a nevyžaduje baterie. Čtecí zařízení mikročip aktivuje tím, že vyšle silový impuls. Mikročip se nabije a následně vyšle signál obsahující potřebné údaje zpět čtecímu zařízení. Systém zvyšuje možnost nalezení takto označeného odcizeného vozidla a zaručuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zabezpečení garáže

Kromě ochrany svého auta by neměli občané zapomenout i na zabezpečení vlastní garáže. Na trhu jsou k dispozici vhodnézabezpečovací ústředny pro napojení na radiový i telefonní pult centralizované ochrany. Ústředny obsahují telefonní komunikátor i radiový vysílač. Díky zabudovanému radiovému vysílači jsou ideální pro garáže a další objekty bez telefonní linky.

Co dělat, je-li auto přesto ukradeno?

Pro případ, kdy je auto odcizeno se vyplatí mít připraveny všechny důležité poznatky k vozidlu, a to registrační  značku (RZ), typ, barvu a rok výroby vozu, čísla motoru a podvozku, VIN kód, nápadné odlišnosti (např. střešní nosič či okno, viditelná  poškození), popis nainstalovaného zabezpečovacího zařízení (druh, výrobce, typ, kdo namontoval, případně výrobní číslo). Takto shromážděné údaje jsou důležité pro oznámení krádeže na policejní stanici nebo při jednání o náhradě škody s pojišťovnou, pokud bylo vozidlo řádně pojištěno.

Pojistná smlouva

Vhodně uzavřená pojistná smlouva pro případ krádeže věcí z vozidla, jeho odcizení a požáru je základním předpokladem dobré strategie ochrany majetku každého občana. Pojištění majetku zahrnuje řadu rizik, mezi které je zahrnuto i riziko odcizení v souvislosti se zásahem třetí osoby. Rozsah pojištění je u každé pojišťovny určen všeobecnými pojistnými podmínkami, které musejí být schváleny Ministerstvem financí. U většiny pojišťoven je nezbytným předpokladem pro následné plnění pojistky, aby pachatel překonal stanovené překážky čili určitý stupeň zabezpečení. Tím se jednotlivé pojišťovny od sebe navzájem liší a je jen na zákazníkovi, kterou si vybereme. Je třeba připomenout, že pojistná smlouva je jako každá jiná obdobná smlouva vyjádřením vůle dvou zcela rovnoprávných subjektů. Před jejím schválením je třeba ji důkladně celou pročíst a promyslet. Předejde se tak pozdějším problémům. V České republice je škála pojišťoven a jejich nabízených služeb dostatečně široká.

Jak postupovat při koupi nového či ojetého vozidla?

Koupě nového auta představuje nejméně starostí. Situace na trhu s automobily se oproti nedávné minulosti zcela obrátila a prodejci aut se předhánějí nejen v kvalitě služeb, ale i poskytování exkluzivních výhod pro nové majitele.

Při koupi nového vozu lze využít obě základní možnosti – za hotové nebo na leasing. Leasing jako finanční pronájem se u nás stal již zcela běžnou alternativou při pořizování automobilu. Má mnoho výhod – rychlost obchodu, pružnost při sestavení splátkového kalendáře. Leasingové společnosti nabízejí velmi širokou paletu splácení hodnoty vozidla. Základem bývá složení akontace (část celkové hodnoty vozidla) v hotovosti a postupné doplacení v 36 nebo dokonce až ve 48 měsíčních splátkách bez nutnosti dalšího zajištění. Velkou výhodou pro podnikatele je možnost zahrnout leasingové splátky do nákladů společnosti. Moderní prodejny vozidel jsou navíc ochotny vaše starší a opotřebovanější auto odkoupit na protiúčet, čímž vstupní náklady opět poklesnou. Základem prodeje jsou smluvní podmínky, které je třeba si dobře prostudovat, neboť v nich najdeme sepsaný celý průběh nájemního vztahu.

Samozřejmostí je vyřízení dalších nutných záležitostí přímo v místě prodeje – povinné nebo havarijní pojištění, dokoupení různých doplňků včetně montáže mechanických nebo elektronických prvků zabezpečení pokud jimi není vozidlo již vybaveno z výrobního závodu.

Více ostražitosti je potřeba věnovat koupi ojetého, staršího auta.Ojetých vozů je nepřeberné množství. Zejména při příležitostné a výhodné nabídce ojetého vozidla lze „narazit“ na rafinované podvodníky. Rájem takovýchto „prodejců“ jsou zejména často pořádané autoburzy. Své umění zkoušejí i přes inzeráty. Jejich snahou je prodat auta odcizená nebo dovezená na součástky a opatřená státní poznávací značkou z jiného vozidla, popřípadě jinak podvodně připravit kupce o peníze.

Výhodnější a hlavně bezpečnější je proto koupě ojetého vozu přes širokou síť autobazarů. Ty zaručují určitý deklarovaný technický stav vozidla, vyřídí za nás převod auta a navíc nám po dobu šesti měsíců od uzavření kupní smlouvy garantují uvedený stav a vlastnosti vozidla. Totéž platí pro případ, že jsme v pozici prodávajícího. Po technické prohlídce a zkušební jízdě s automobilem máme obecně dvě možnosti. Nechat vůz vystaven v autobazaru po určitou dobu za dohodnutou cenu, až si ho někdo vybere, nebo ho prodat rovnou za hotové (samozřejmostí druhé možnosti je určitá procentuální srážka z hodnoty vozu pro zprostředkovatelský autobazar).

Protože auta z bazarů měla již více majitelů, je vhodné si nechat vyměnit všechny zámky. Při výběru nelze posuzovat vůz pouze podle data narození (rok výroby), počtu údajně ujetých kilometrů, vzhledu či barvy. Rozhodující by měl být komplexní pohled včetně zkoušky jeho jízdních vlastností. V současné době, kdy částečně stagnuje prodej nových aut, je v autobazarech opravdu z čeho vybírat. Stačí jen přijít a vybrat si podle svého gusta. Ale který si vybrat? Rada je jednoduchá. Navštívit více autobazarů, seznámit se s aktuálními nabídkami na trhu ojetých vozidel, zjistit přístup pracovníků autobazaru k zákazníkům a pak se teprve rozhodnout!

Při pořízení nového, ale i ojetého auta se rozhodně vyplatí uzavřít pojistnou smlouvu pro případ havárie, krádeže věcí z vozidla nebo jeho odcizení. Samozřejmě mimo zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, které je obligatorně stanovené.

Prověrka identifikátorů vozidla

Vyplatí se nechat si prověřit původnost identifikátorů motorového vozidla, neboť pozměňování identifikátorů vozidel je základním předpokladem „úspěšné“ legalizace a následného prodeje odcizených motorových vozidel a nezbytnou podmínkou pro realizaci pojistných a leasingových podvodů. Renomované firmy zpravidla provádějí vizuální prohlídku vozidla, pořizují fotodokumentaci exteriéru a identifikátorů vozidla pomocí speciální mikrokamery a ukládají data do centrálního archivu, rozbor VIN, zda odpovídá dané značce a typu vozidla a výrobci atd., vyhodnocení a kontrolu typového štítku, zákaznického nebo výrobního štítku, rozbor výrobních údajů na sklech vozidla (homologační značky), rozbor výrobních údajů na bezpečnostních pásech a plastových dílech, ověření původnosti čísla motoru a jeho podrobné zkoumání, ověření původnosti laku na jednotlivých dílech karoserie a měření jeho tloušťky speciálním přístrojem, zjišťování originálnosti identifikátorů na karoserii, včetně původnosti dílů, měření původnosti ražby VIN a jeho okolí speciálním přístrojem atd.

Vyplatí se prověřit i původ vozidla například pomocí systému OCIS (Open Car Information Systém), který úzce spolupracuje s pojišťovnami, leasingovými firmami a policií. Prověření trvá 2 až 6 dnů. Zjišťuje se, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené, zda bylo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena RZ, případně jaká, zda bylo vozidlo odhlášeno a proč, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu havárie a zda není stále registrováno v některé zemi. 

Taktika

Při veškerých transakcích je třeba jednat pouze s majitelem vozidla (je uveden v dokladech k vozidlu) a změnu majitele završit  kupní smlouvou. Vždy je třeba trvat na prokázání totožnosti prodávajícího, nejlépe pomocí občanského průkazu. Řádně a pečlivě zkontrolovat, zda RZ, čísla motoru a karosérie, VIN kód, barva, typ, provedení a ostatní důležité údaje vozidla souhlasí podle dokladů k vozidlu. Pozornost věnovat i dodatečně montovaným zařízením ve vozidle (závěsné zařízení, střešní nosič nebo větrací okno, mechanické a elektronické zabezpečovací prvky, apod.), jelikož vše co je pevně spojeno s vozidlem musí být schváleno již zmiňovaným pracovištěm Ministerstva dopravy (ATEST- 8 SD). Před sepsáním kupní smlouvy je potřebné si nabízené vozidlo řádně a v klidu prohlédnout, přesvědčit se o závadách, na které prodávající upozorňuje. Vše poté jmenovitě uvést do smlouvy, která je dvoustranným vyjádřením vůle prodávajícího i kupujícího a musí reflektovat obecné požadavky ve smyslu paragrafu 738 Občanského zákoníku (smlouva o prodeji a nákupu). Obecně lze říci, že z kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě (auto) odevzdat kupujícímu. Kupující na druhé smluvní straně musí za věc zaplatit dohodnutou cenu a převzít ji. Cenu je třeba sjednat v souladu s ostatními obecně platnými právními předpisy, jinak není smlouva právně relevantní, tedy je neplatná. Podle dikce občanského zákoníku sice stačí, pokud to není výslovně v zákoně uvedeno (např. u nemovitostí), uzavření i jen ústní dohody. V uvedeném případě však doporučujeme písemnou formu smlouvy.

Předejdeme tak možným pozdějším sporům a nejasnostem. Důležité je ještě připomenout, že prodávající strana je povinna sdělit veškeré nedostatky a vady vozidla, pokud o nich ví, protože zatajení takovýchto podstatných informací může mít za následek i odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou finanční náhradu. Vše se musí řešit podle konkrétního případu.

Kupní smlouva musí obsahovat zejména typ vozidla, jeho technický stav, čísla karoserie a motoru, dohodnutou prodejní cenu a zprostředkovatelskou část pro autobazar, datum prodeje, nacionále a podpisy obou smluvních stran.

Před vyplacením peněz je nutné žádat vydání osvědčení o technickém průkazu, technický průkaz od vozidla, protokol o STK a zkoušce emisí a vozidlo převzít. Písemně dohodneme s prodávajícím postup a termín ohlášení změny majitele na příslušném pracovišti. Při splnění předcházejících rad je možné předejít beznaději, zklamání, ztrátě peněz a spoustě dalších zbytečných problémů, které často končí až pravomocným výrokem soudu.

Shrnutí

Žádný objekt včetně vozidla nelze ochránit a zabezpečit na 100 %. Přesto menší stupeň rizika ztráty vozu či jeho vykradení se dá ovlivnit zejména:

 • Dodržováním základních organizačně-technických doporučení.
 • Instalací certifikovaných mechanických zábranných prostředků jako základu zabezpečení, autoalarmů a imobilizérů.
 • Zabudováním vyhledávacích systémů.
 • Při nákupu ojetého vozidla si nechte prověřit základní identifikátory vozidla.

Poslední aktualizace: 7.10.2016