Vlastní bezpečnostní a požární posouzení objektu

Vlastní bezpečnostní a požární posouzení rodinného domu

Inspekční orgán Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Certifikační institut ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a s Městskou policií hl.m.Prahy vytvořily dotazník, který umožňuje vlastní bezpečnostní a požární posouzení rodinného domu. Dotazník bude poskytován občanům zdarma prostřednictvím Policie ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Městské policie hl.m.Prahy. Pravdivým zodpovězením otázek uvedených v dotazníku lze ověřit úroveň bezpečnosti objektu. Na otázky je možné odpovědět třemi způsoby: ano, ne, nelze odpovědět.

Okolí objektu:

 • Jsou keře nižší než 1,2 m ?
 • Jsou na pozemku stromy, jehličnany nižší než 1,2 m? Pokud jsou vyšší, jsou spodní větve do výše 1,2 m zastřiženy?
 • Máte instalovány venkovní detektory pohybu? Před domem? Po stranách domu? Za domem?
 • Máte instalovány venkovní kamery? Před domem? Po stranách domu? Za domem?
 • Je plot nižší než 1,2 m? Je plot masivní? Je plot neprůhledný? Je na plotě ostnatý – žiletkový drát? Je branka v plotě uzamykatelná? Umožňuje plot pohled na pozemek? Je plot zajištěn proti podlezení?
 • Jsou hlavní vrata vstupu na pozemek uzamykatelná? Zamyká se přes den hlavní branka? Zamyká se přes den zadní branka? Je u branky funkční zvonek? Je u branky instalován videotelefon? 
 • Máte na pozemku psa? Pobíhá pes volně?
 • Jsou na pozemku skrytá místa (za kůlnami, králíkárnami, zahradními domky, stodolou)?
 • Jsou na pozemku dostupné jakékoliv nástroje nebo zařízení, které mohou být použity k dosažení oken v 1. patře nebo balkonů (žebříky, zahradní stolky atd)?
 • Jsou na zahradě (v zahradním domku) věci na grilování, bicykly, sekačky na trávu, ruční nářadí, krumpáče, sekery atd.?
 • Máte na zahradním domku, stodole nebo kůlně instalovány kvalitní zámky? Máte zde petlice, které nelze v zamčeném stavu odmontovat?
 • Je místo pro parkování na pozemku přehledné a trvale osvětlené? Je osvětlení ovládané detektorem? Vidíte z domu na místo pro parkování?
 • Jsou na pozemku u objektu zásoby paliva (koks, uhlí, dřevo)?
 • Je na pozemku bazén? Je na pozemku hydrant, nebo přívod vody? Jsou v dosahu nádoby na vodu? Je k dispozici hadice na vodu? Je možný vjezd požárního vozu na pozemek?

Garáže:

 • Je osvětlen prostor před garáží? Je osvětlení spínáno detektorem?
 • Jsou dveře garáže opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami? Lze projít garáží do domu?
 • Jsou okna garáže pevná (neotvírají se)? Jsou okna garáže zamřížovaná?
 • Je v garáži umístěné přenosné hasicí zařízení? Je v garáži přívod vody? Je v garáži hadice na vodu? Jsou v garáži trvala umístěné hořlavé materiály.
 • Vypínáte síťové napájení ovladače otevírání garážových vrat během dlouhodobé nepřítomnosti? Jsou vrata garáže zajištěna mechanicky během vaší nepřítomnosti? Odnášíte dálkový ovladač pro ovládání garážových vrat z vozidla?

Suterén:

 • Je sklep přístupný z venku i zevnitř zároveň? Zamyká se sklep?
 • Jdou vysadit panty oken? Jsou panty pevné? Je použito bezpečnostní vícebodové kování? Jsou okna zamřížovaná? Je ovládání oken uzamykatelné? Umožňují okna průlez osoby?
 • Jsou zajištěny dveře do zahrady proti vysazení z pantů? Jsou zajištěny závorou? Jsou zajištěny jinou mechanickou zábranou?
 • Jsou dveře, nebo dveře do garáže opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami? Máte zámek krytý ocelovým plechem? Jsou panty umístěny na vnitřní straně dveří? Jsou dveře zajištěny proti vysazení z pantů?
 • Je v suterénu umístěn přenosný hasicí přístroj? Je v suterénu přívod vody? Je v suterénu hadice na vodu? Jsou k dispozici nádoby na vodu?
 • Je známa úniková cesta? Jsou všechna okna zamřížovaná? Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

Hlavní podlaží:

 • Mají okna dvojité panty? Je použito bezpečnostní vícebodové kování? Zajišťují se okna mechanicky-šroubem, zámkem atp.? Je ovládání oken  uzamykatelné?
 • Jsou vstupní dveře opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami? Máte zámek krytý ocelovým plechem? Jsou panty vstupních dveří umístěny na vnitřní straně dveří? Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla? Je chráněná mříží? Je ve dveřích kukátko?
 • Jsou zadní dveře jedny? Jsou opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami? Máte zámek krytý ocelovým plechem? Jsou panty zadních dveří umístěny na vnitřní straně dveří? Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla? Je chráněná mříží?
 • Jsou opatřeny dveře do zahrady jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami? Máte zámek krytý ocelovým plechem? Jsou panty dveří umístěny na vnitřní straně dveří? Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla? Je chráněná mříží?
 • Jsou francouzské dveře uzamykatelné?
 • Jsou možnosti hašení vzniklého požáru? Je zde možnost vypnutí plynu? Je zde možnost vypnutí elektrického proudu? Je v hlavním podlaží umístěn přenosný hasicí přístroj? Je zde přívod vody? Je k použití hadice na vodu? Jsou k dispozici nádoby na vodu?
 • Je známa úniková cesta? Je možný únik okny? Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

1.patro:

 • Mají okna dvojité panty? Je použito bezpečnostní vícebodové kování? Zajišťují se mechanicky – šroubem, zámkem atp? Je ovládání oken uzamykatelné?
 • Jsou balkónové dveře uzamykatelné? Jsou uzamykatelné zasouvací balkónové dveře?
 • Jsou zde možnosti hašení vzniklého požáru? Je v 1. patře umístěn přenosný hasicí přístroj? Je zde přívod vody? Je k použití hadice na vodu? Jsou  k dispozici nádoby na vodu? Je možné vyskočit z okna či balkónu?
 • Je známa úniková cesta? Je možný bezpečný únik okny? Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

Půda:

 • Je půda běžně přístupná? Jsou v prostorách půdy uskladněny hořlavé materiály? Je zde proveden rozvod elektrického proudu dle předpisů?
 • Je komínové těleso neporušené? Je komín pravidelně čištěn? Má komín vybírací dvířka? Je k němu přístup?

Střecha:

 • Jsou ve střeše okna? Je možné vniknutí na půdu? Je instalovaný hromosvod? Má hromosvod pravidelné revize?

Obecně:

 • Je instalován zabezpečovací – poplachový systém? Je jeho napájení a vedení chráněno? Je systém certifikován? Je systém připojen na monitorovací středisko? Využívá systém lokální signalizaci? Je siréna systému umístěna v bezpečné výšce?
 • Je instalován požární systém? Máte v ložnici detektor požáru?
 • Topíte nebo vaříte na plynu? Máte v kotelně nebo v kuchyni instalovaný detektor úniku plynu?
 • Používáte pro světla elektronické časovače? Časovače se zapínají a vypínají náhodně?
 • Zavíráte a zamykáte vstupní dveře, pokud pobýváte v prostoru za domem?
 • Vybírají vám sousedé nebo příbuzní poštu? Stříhají vám trávník? Odklízí sníh během vaší delší nepřítomnosti?
 • Víte, koho a jak kontaktovat v případech nouze?
 • Máte v domě trezor na cennosti? Je trezor ukotven ve zdi? Je trezor ukotven v podlaze? Máte u sousedů uloženy klíče?
 • Znáte program „Bezpečná lokalita“? Znáte jiné preventivní programy Ministerstva vnitra, Policie ČR či obecních policií?
 • Máte svoji pojišťovnu? Je Vaše pojistka správně uzavřena? Jste v kontaktu se svým „pojišťovacím agentem“? Máte ověřené kopie pojistných smluv uložené na bezpečném místě?
 • Máte neprůstřelnou fólii aplikovanou na oknech?
 • Znáte Vy i vaši blízcí důležitá telefonní čísla, kam volat v případě nouze?
 • Máte pro případ nouze připraven evakuační plán?

Vážení čtenáři, pravdivým zodpovězením výše uvedených otázek lze ověřit úroveň bezpečnosti vašeho objektu.  Porovnáte-li počet kladných a záporných odpovědí a jejich poměr bude nižší než 3:1, je velmi pravděpodobné, že Váš rodinný dům není dobře zabezpečen. V tomto případě je žádoucí kontaktovat praktického realizátora programu Bezpečná lokalita - ­Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (www.gremiumalarm.cz).

Poznámka: V dohledné době budou následovat dotazníky pro panelový dům, byt, kancelář, provozovnu a chatu.

JUDr. Pavel Kocábek
útvar situační prevence MP hl.m. Prahy

Prameny a literatura

Kocábek, P., Koníček, T., Slabochová, D., Koťátko, L.: Zabezpečení  bytů a rodinných domů. Brno, Tiskárna Medlov 2006

Kocábek, P., Koníček, T., Ráž, Z.: Bezpečná lokalita 2007. Praha, Tiskárna MV, p.o. 2007

Kolář, I., Patočková, K., Urban, M.: Posouzení ochrany majetku – Dotazník. Praha, Tiskárna MV, p.o. 2008

Koníček, T., Kocábek, P.: Bezpečný a klidný domov. Praha, IV – Nakladatelství s.r.o. 2009

ČSN P CEN/TS 14383 -3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí

Poslední aktualizace: 7.10.2016