Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven