Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven

Pracovní skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven nahradila v roce 2019 Komisi protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti, která ukončila svoji činnost na konci roku 2018.

Pracovní skupina převzala úkoly komise v tomto složení:

Předseda:

Mgr. Viktor Linhart

Členové:

Jakub Žikeš

Roman Bílský

Marek Poledna

Mgr. Kamila Hofmanová

Rostislav Váňa

Martin Grundler

 

Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti:

Jako iniciativní a poradní orgán Rady města v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti pracuje Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti. Svá stanoviska a náměty předkládá radě města formou usnesení.

Složení: 

Předseda
Mgr. Jan Sýkora

Členové:
Vladimír Král
Bc. Jana Jandová, DiS.
Ing. Pavel Andrejkiv, DiS.
Milan Szewieczek
Roman Bilský
Jaroslav Fujdiar
Mgr. Štěpánka Steinová
Martin Mareš, DiS.

Tajemník:
Pavel Torma Jalůvka

Poslední aktualizace: 23.10.2020