Neinvestiční dotace z prostředků města

Městská policie Karlovy Vary poskytuje neinvestiční dotace z rozpočtu města na projekty a činnosti v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba vyvíjející své preventivní aktivity na území Statutárního města Karlovy Vary.

Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města.

Zaměření projektů:

  1. Studie, výzkumné práce
  2. Sociální prevence
  3. Situační prevence
  4. Oblast protidrogové prevence

Žádosti o udělení dotace se podávají písemně na předepsaném formuláři na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Zásady včetně formulářů žádostí jsou ke stažení na webových stránkách města – www.mmkv.cz 

Termín pro podávání žádostí je 31. říjen ředcházející roku, na nějž je dotace požadována.

Poslední aktualizace: 17.01.2017