Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti

Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti

Jako iniciativní a poradní orgán Rady města v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti pracuje Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti. Svá stanoviska a náměty předkládá radě města formou usnesení.

Složení Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti:

Předseda
Mgr. Jan Sýkora

Členové:
Vladimír Král
Bc. Jana Jandová, DiS.
Ing. Pavel Andrejkiv, DiS.
Milan Szewieczek
Roman Bilský
Jaroslav Fujdiar
Mgr. Štěpánka Steinová
Martin Mareš, DiS.

Tajemník:
Pavel Torma Jalůvka

Poslední aktualizace: 13.01.2017